top of page

EROS SAUNA GAY

HORAIRES

LUNDI 14H00 à 3H00

MARDI 14H00 à 3H00

MERCREDI 14H00 à 3H00

JEUDI 14H00 à 4H00

VENDREDI 14H00 à 5H00

SAMEDI 14H00 à 5H00

DIMANCHE 14HOO à Minuit

TARIFS

HOMME 15€

-25 ANS 10€

ETUDIANTS

-25 ANS 5€

Mardi, jeudi, vendredi et samedi les deux saunas 30€

LUNDIS MERCREDIS DIMANCHES
LES DEUX SAUNAS OUVERTS

HOMMES 15€

-25 ANS 10€

ETUDIANTS

-25 ANS 5€

bottom of page